OBCHODNÍ PODMÍNKY - Help-Man.cz


← OSTATNÍ INFORMACE Stáhnout v .pdf

 

I.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) společností

  Quickster s.r.o.
  IČ: 08640599
  neplátce DPH,
  se sídlem: Italská 2315, 272 01 Kladno,
  spisová značka:  C 322459 - Městský soud v Praze,
  bankovní účet: 2101718627/2010,
  kontaktní údaje:  
  •  
  dat. schránka: 867f55s,
  •  
  email: info@help-man.cz,
      info@quickster.cz,
  •  
  telefon:  +420 737 601 643,
  •  
  web: www.help-man.cz,
      www.quickster.cz.
  (dále jen „prodávající“).

 2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na adrese help-man.cz (dále jen „internetový obchod“).
 3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek. Nedílnou součástí těchto obchodních podmínek je reklamační řád.
 4. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

 

II.

INFORMACE O ZBOŽÍ A CENÁCH

 1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
 2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
 3. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.
 4. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

 

III.

OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.
 2. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:
  • prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě,
  • vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.
 3. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.
 4. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ODESLAT OBJEDNÁVKU“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.
 5. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího, reklamační řádpoučení o právu na odstoupení od kupní smlouvypravidla zpracování osobních údajů a další. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na emailovou adresu kupujícího.
 6. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách.
 7. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky nebo na email prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.
 8. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

 

IV.

ZÁKAZNICKÝ ÚČET

 1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.
 2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.
 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
 5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.
 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

V.

PLATEBNÍ PODMÍNKY A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:
  • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 2101718627/2010, vedený u FIO banky,
  • bezhotovostně platební kartou nebo převodem na účet prodávajícího prostřednictvím platební brány GoPay,
  • bezhotovostně platební kartou nebo převodem na účet prodávajícího prostřednictvím platební brány PayU na Aukru,
  • bezhotovostně platební kartou nebo převodem na účet prodávajícího prostřednictvím platební brány PayU na Heurece,
  • dobírkou v hotovosti nebo platební kartou při předávní zboží,
  • v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru v provozovně,
  • v hotovosti nebo platební kartou při osobním převzetí mimo provozovnu,
  • v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru ve výdejně zásilek Zásilkovna, PPL ParcelShop nebo Uloženka,
  • bezhotovostně kartou nebo převodem na účet Twisto Payments, a. s., v případě postoupení pohledávky této společnosti.
 2. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 3. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.
 4. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.
 5. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.
 6. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.
 7. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin
 8. Zboží je kupujícímu dodáno:
  • na adresu určenou kupujícím v objednávce,
  • prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou kupující určil,
  • osobním odběrem v provozovně prodávajícího nebo mimo ni.
 9. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.
 10. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 11. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 12. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 13. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na emailovou adresu kupujícího.
 14. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží.
 15. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.
 16. Pokud se kupující rozhodne platit bankovním převodem ze zahraniční banky nebo z účtu vedeného v jiné měně než CZK, vybere možnost OUR, pokud je to možné. Pokud zadá platbu jako SHA nebo BEN, ale měl možnost vybrat OUR, bude povinný uhradit dodatečný poplatek ve výši 200,- Kč za zaúčtování zahraniční platby naší bankou před expedicí zboží.
 17. Pokud budou kupujícímu vraceny finanční prostředky formou bankovního převodu do zahraniční banky nebo na účet vedený v jiné měně než CZK, bude platba, pokud to bude možné, odeslána jako BEN, případně SHA.
 18. V případě postoupení pohledávky společnosti Twisto payments a.s. platí tato pravidla:
  • Platba „Twisto“ je poskytována společností Twisto payments a.s., IČ: 01615165, zapsanou v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 19085, se sídlem Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1 (dále jen “Twisto”) na základě postoupení pohledávky na úhradu celkové kupní ceny s prodlouženou splatností na společnost Twisto, a to za podmínek uvedených ve „Všeobecných obchodních podmínkách pro zákazníky služby TWISTO“.
  • Kupující volbou služby Twisto prohlašuje, že je svéprávný a starší 18 let a zároveň si je vědom toho, že služba platba “Twisto” je určena pouze osobám splňujícím uvedené požadavky.
  • V případě, že Kupující využije službu „Twisto“ zprostředkovanou Prodávajícím a poskytovanou ze strany společnosti Twisto, je Kupující povinen uhradit platbu (tj. celkovou kupní cenu a náklady na dopravu zboží) do 14 dnů ode dne odeslání zboží či služby.
  • K uzavření kupní smlouvy dojde vyplněním objednávky ze strany Kupujícího, akceptací objednávky ze strany Prodávajícího (písemným potvrzením zaslaným elektronickou poštou) a úhradou objednaného zboží či služby Kupujícím nebo využitím služby „Twisto“. Kupující bere na vědomí, že v případě využití služby “Twisto” je tato objednávka závazná a neslouží jako rezervace zboží či služeb.
  • Kupující souhlasí s tím, že volbou služby Twisto v nákupním košíku Obchodníka a po následném schválení žádosti společností Twisto, akceptuje „Všeobecné obchodní podmínky pro zákazníky služby TWISTO“.

 

VI.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.
 2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů
  • ode dne převzetí zboží,
  • ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí,
  • ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.
 3. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:
  • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
  • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
  • o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,
  • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
  • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
  • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
  • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
  • o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
  • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
  • v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.
 4. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.
 5. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na emailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.
 6. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 7. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
 8. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
 9. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 10. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 11. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

 

VII.

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 2. Povinnosti z vadného plnění má prodávající nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Kupující je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
 3. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou nemůže kupující vadné zboží užívat.
 4. Ustanovení uvedená v předchozím odstavci obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud vadu sám kupující způsobil.
 5. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:
  • výměnu za nové zboží,
  • opravu zboží,
  • přiměřenou slevu z kupní ceny,
  • odstoupit od smlouvy.
 6. Kupující má právo odstoupit od smlouvy,
  • pokud má zboží podstatnou vadu,
  • pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,
  • při větším počtu vad zboží.
 7. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
 8. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
 9. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (obvykle třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (zpravidla nejméně tři vady současně), má kupující právo uplatnit požadavek na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.
 10. Při uplatnění reklamace je kupující povinen prodávajícímu sdělit, jaké právo si zvolil. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolí-li kupující si své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva stejná jako při nepodstatném porušení smlouvy.
 11. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.
 12. Pokud prodávající prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil, není prodávající povinen nároku kupujícího vyhovět.
 13. Kupující nemůže reklamovat zlevněné zboží z důvodu, pro který je dané zboží zlevněno.
 14. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 15. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.
 16. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.
 17. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 18. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby, v opačném případě ho soud nemusí přiznat.
 19. Volbu způsobu reklamace má kupující.
 20. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
 21. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.

 

VIII.

DORUČOVÁNÍ

 1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.
 2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

 

IX.

OSOBNÍ ÚDAJE

 1. Všechny informace, které kupující při spolupráci s prodávajícím uvede, jsou důvěrné a bude s nimi tak zacházeno. Pokud kupující nedá prodávajícímu písemné svolení, údaje o kupujícím nebude prodávající jiným způsobem než za účelem plnění ze smlouvy používat, vyjma e-mailové adresy, na kterou mohou být zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje zákon, pokud není vysloveně odmítnut. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného nebo souvisejícího zboží a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem (zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení) odhlásit. E-mailová adresa bude za tímto účelem uchovávána po dobu 3 let od uzavření poslední smlouvy mezi smluvními stranami.
 2. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů.

 

X.

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://www.coi.cz/informace-o-adr/. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/ je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://evropskyspotrebitel.cz/ je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

XI.

PRAVIDLA PROGRAMU „AKTUÁLNĚ VYBRANÁ ORGANIZACE“
A ZASÍLÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ ORGANIZACÍM

 1. Prodávající pro každých 14 dní vybírá dobročinnou organizaci, kterou finančně podpoří tím, že ji z každého prodaného produktu, který není produktem nějaké konkrétní organizace (blíže bod 5. tohoto článku), věnuje určitou finanční částku. Další výjimkou jsou produkty z druhé ruky, u kterých dárce přímo specifikoval, jaké organizaci má být výtěžek věnován (blíže popsáno v následujícím článku XII).
 2. Prodávající vybírá organizace náhodně nebo dle svého vlastního uvážení a zavazuje se tyto organizace zpětně neměnit. Prodávající se též zavazuje o aktuálně vybrané organizaci informovat na tomto webu a zároveň vždy zveřejňovat seznam alespoň dvou následujících vybraných organizací.
 3. Výše finanční částky, kterou prodávající aktuální organizaci podpoří, je různá pro každý produkt, závisí na výši marže prodávajícího a pro jeden produkt se může v průběhu času měnit. Prodávající si vyhrazuje právo tuto částku nezveřejňovat. Prodávající se nicméně zavazuje podpořit finanční částkou aktuálně vybranou organizaci z každého prodaného příslušného předmětu bez ohledu na jeho prodejní cenu nebo výši marže prodávajícího.
 4. Finanční částky, kterými prodávající podpoří aktuálně zvolené organizace nebo které se zavázal organizacím poukázat, prodávající zašle hromadně v jedné platbě každé příslušné organizaci, a to minimálně jednou ročně nebo dle dohody s danou organizací.
 5. Konkrétní organizace, jejichž předměty prodávající nabízí pod jejich značkou, jsou finančně podpořeny okamžikem, kdy tyto organizace prodají toto zboží prodávajícímu. Prodávající se nezavazuje podpořit z prodeje těchto předmětů aktuálně vybranou organizaci.
 6. Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy, prodávající nepodpoří aktuálně zvolenou organizaci finanční částkou plynoucí z předchozího prodeje předmětu dle bodu 1 tohoto článku, jehož se toto odstoupení od kupní smlouvy týká.
 7. Aktuálně vybranou organizaci podpořenou z prodeje příslušných předmětů vymezuje datum uskutečnění objednávky – bez ohledu na datum přijetí platby, odeslání objednávky či její převzetí kupujícím.

 

XII.

PRAVIDLA PROGRAMU „Z DRUHÉ RUKY“

 1. Fyzická či právnická osoba (dále jen jako „dárce“) nám může věnovat či za symbolickou cenu prodat určité předměty. Tyto předměty se prodávající zavazuje:
  • prodat a výtěžek věnovat aktuálně zvolené organizaci, pokud dárce nespecifikuje jinak,
  • nebo darovat vhodnému příjemci – ať už fyzické nebo právnické osobě, dle svého nejlepšího uvážení.
 2. Dárce má právo specifikovat, komu má být výtěžek v případě prodeje věnován. Na výběr kupující má:
  • aktuálně vybranou organizaci,
  • projektu Help-Man.cz,
  • nebo jiná organizace, se kterou spolupracujeme.
 3. Dárce má na výběr 3 možnosti, jak se předměty k prodávajícímu dopraví:
  • Dárce zašle předměty na své náklady na adresu Quickster s.r.o., Italská 2315, 272 01 Kladno, případně do výdejního místa některého dopravce, která je nejblíže této adrese.
  • Pokud bude dárce chtít prodávajícímu věnovat či za symbolickou cenu prodat více produktů najednou nebo bude pro prodávajícího reálné daný produkt prodat alespoň za 120,- Kč, může prodávající zaslat dárci na e-mail štítek, který dárce vytisknete a nalepí na zásilku. Tu následně předá na jakékoliv pobočce Zásilkovny – bez placení poštovného. Popřípadě prodávající dárci poskytne kód, který dárce nadiktujete obsluze pobočky Zásilkovny, a štítek vytiskne na pobočce její obsluha.
  • Pokud dárce sídlí nebo pobývá v Kladně, v bezprostředně přilehlé vesnici, ve vesnici na přímé trase Kladno-Praha nebo na Praze 6 (Petřiny, Divoká Šárka, Liboc), lze se domluvit a prodávající by předměty vyzvedl osobně.
 4. Dárce je povinen před případným odesláním předmětů k prodávajícímu prodávajícího vyrozumět o tomto úmyslu. K tomuto účelu slouží prodávajícím poskytnutý formulář nebo e-mailová adresa z-druhe-ruky@help-man.cz. Prodávající musí nejdříve posoudit povahu předmětů a vyjádřit se, zdali dané předměty přijme či nikoliv. Pokud dárce prodávajícímu zašle předměty bez předchozího souhlasu prodávajícího, nemá prodávající povinnost předmět přijmout nebo zařadit do programu. Takovýto předmět bude dárci zaslán zpět (na náklady dárce) nebo s ním bude naloženo dle nejlepšího uvážení prodávajícího. Totéž platí i pro předměty, které neodpovídají popisu, na jehož základě prodávající souhlasil s jejich přijetím.
 5. Předměty, které od dárce prodávající nepřijme, jsou např. předměty jakkoliv porušující hygienické zásady, použitá kosmetika apod., špinavé či rozbité předměty, předměty velkých rozměrů jako chladničky, pračky, sedačky, křesla, velký nábytek či ojeté automobily, potraviny, zvířata, spodní prádlo, polštáře, peřiny, matrace, nebezpečné předměty, zbraně či chemikálie, návykové látky (včetně alkoholu a tabákovin) a léky, erotické pomůcky či cokoliv mládeži nepřístupného, předměty vykazující prvky rasové, genderové či jakékoliv jiné nesnášenlivosti, a další.
 6. Dárce se zavazuje, že bude prodávajícímu nabízet zcela a pouze předměty, ke kterým má výlučná vlastnická práva. Pokud by předmět vlastnilo více osob, je potřeba svobodný souhlas všech dotčených osob bez výjimky.
 7. Převzetím předmětu prodávajícím se dárce vzdává jakýchkoliv vlastnických práv k danému předmětu, které předtím měl. Dárce nemá právo na pozdější vrácení předmětu zpět do jeho vlastnictví. Převzetím předmětu se prodávající zavazuje k nakládání s předmětem dle bodu 1. tohoto článku.
 8. Dárce může navrhnout cenu, za kterou by měl prodávající předmět prodat nebo nabízet. Prodávající si vyhrazuje právo tuto cenu změnit v závislosti na různých faktorech (např. snížit cenu, pokud se produkt neprodá v časovém horizontu několika měsíců) či produkt vhodně věnovat dle bodu 1. tohoto článku.
 9. V případě prodeje si prodávající vyhrazuje právo snížit hodnotu výtěžku z prodeje předmětu o své účelně vynaložené náklady např. na uskutečnění tohoto prodeje. Může se jednat např. o:
  • symbolickou částku, za kterou dárce prodávajícímu předmět prodal,
  • prodávajícím vynaložené náklady na dopravu popsané v druhé odrážce bodu 3. tohoto článku,
  • provize zprostředkovatelům prodeje či platby (např. aukční portál Aukro, Heureka či platební brána GoPay nebo Twisto Payments apod.)
  • náklady na cílenou placenou reklamu propagující předmět,
  • náklady na úpravu, zušlechtění či modifikaci předmětu a další.
 10. Dárce od prodejce nezíská potvrzení o daru, které by bylo možné uplatnit v daňovém přiznání.
 11. Výtěžky z prodejů předmětů v rámci programu „Z druhé ruky“ budou organizacím zaslány hromadně způsobem, který je popsán v bodu 4. předchozího článku XI.

 

XIII.

PRAVIDLA PRO PŘÍPLATKY U PRODUKTŮ PRO PODPORU ORGANIZACÍ

 1. Kupujícímu je umožněno u každého produktu nabízeného v tomto obchodě zvolit příspěvek některé organizaci. Tento příspěvek se přičítá k ceně produktu jako příplatek.
 2. Zvolením takového příplatku kupující jasně dává najevo, jakou finanční částku si přeje, aby prodávající poukázal na účet kupujícím zvolené organizace. Kupující tím tedy automaticky objednává nadstandardní službu, kterou se prodávající zavazuje vykonat bezúplatně – a bez nároků na snížení příplatkové částky o jakékoliv jeho účelně vynaložené náklady – organizace získá finanční příspěvek v plné výši.
 3. Kupující tento příplatek volí ve dvou parametrech:
  • Parametr označující příjemce finančního příspěvku „Přejete si navíc podpořit nějakou dobročinnou organizaci?“ s možnostmi „NE“, „aktuálně zvolenou organizaci“, „projekt Help-Man.cz“ nebo jednu z organizací, se kterou spolupracujeme.
  • Parametr určující výši finančního příspěvku „Kolik byste jí rádi přispěli?“ s možností „NIC“ nebo finanční částkou od 5,- Kč do 100.000,- Kč.
 4. Pokud kupující zvolí „aktuálně vybranou organizaci“, finanční příspěvek získá aktuálně vybraná organizace dle bodu 2. a 7. článku XI.
  • Pokud kupující nevybere žádnou možnost, nezíská žádná organizace žádný příplatkový příspěvek – tímto není dotčen bod 1. článku XI. Totéž platí, pokud kupující zvolí organizaci, ale u výše příspěvku zvolí „NIC“ (0,- Kč). Pokud kupující zvolí výši příspěvku, ale v parametru „Přejete si navíc podpořit nějakou dobročinnou organizaci?“ zvolí „NE“, získá příspěvek aktuálně vybraná organizace.
 5. Tyto příspěvky organizacím budou zaslány hromadně způsobem, který je popsán v bodu 4. článku XI.
 6. Přítomnost těchto příplatkových parametrů nevylučuje přítomnost jiných příplatkových či variantních parametrů, které může kupující u příslušného produktu zvolit.
 7. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle bodu 2. článku VI má kupující právo na vrácení tohoto příplatku v plné výši a v objednávce zvolená organizace tento příspěvek nezíská. Totéž neplatí při uplatnění práv z vadného plnění.
 8. Kupující od prodejce nezíská potvrzení o daru, které by bylo možné uplatnit v daňovém přiznání.
 9. Přítomností příplatků pro podporu kupujícím vybrané organizace u daného produktu objednávky není nijak dotčen bod 1. článku XI.

 

XIV.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
 4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
 5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 8. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

  

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 12. 12. 2020.


Chtěli byste projekt Help-Man.cz podpořit? Klikněte a pomáhejte s námi.

Dýško 5 Kč Dýško 10 Kč Dýško 20 Kč Dýško 50 Kč Dýško 100 Kč Dýško 200 Kč Dýško 500 Kč Dýško 1000 Kč Dýško 2000 Kč Dýško 5000 Kč

 

Na uskutečnění tohoto projektu vynakládáme nemalé výdaje. Každý přispěvek nám tak velmi pomůže.