BSCI

BSCI - Business Social Compliance InitiativeBSCI - Business Social Compliance Initiative

 

"Iniciativa obchodně-sociálního souladu či dodržování"


BSCI je iniciativa, jejímž cílem je zajistit, aby byly na trh dodávány pouze výrobky, při jejichž výrobě a distribuci byly respektovány základní pracovně právní a etické zásady. Jedná se o kodex chování, který má 11 zásad. Ty se pohybují od spravedlivé odměny po nulovou dětskou práci. Podniky si tak drží dobrou reputaci splněním očekávání svých zákazníků a dalších zúčastněných stran.

 

Kodex BSCI:

 1. právo na sdružování a na kolektivní vyjednávání,
  • respektování práva pracovníků zakládat odbory nebo jiné druhy sdružení zaměstnanců a zapojovat se do kolektivního vyjednávání,
 2. žádná diskriminace,
  • poskytování rovných příležitostí bez diskriminace pracovníků,
 3. žádná dětská práce,
  • nepřijímání pracovníků mladších než je zákonný minimální věk,
 4. zvláštní ochrana mladých pracovníků,
  • poskytování zvláštní ochrany všem pracovníkům, kteří ještě nejsou dospělí,
 5. spravedlivá odměna, minimální mzdy,
  • respekt práva pracovníků na spravedlivou odměnu,
 6. řádná pracovní doba,
  • dodržování národních zákonů týkajících se pracovní doby a nepřekračování jejích limitů,
 7. žádná nucená práce,
  • žádná forma nucené, nedovolené či nedobrovolné práce,
 8. bezpečnost a ochrana zdraví při práci,
  • zajištění zdravého a bezpečného pracovního prostředí, posouzení rizik a přijetí veškerých nezbytných opatření k jejich odstranění či snížení,
 9. ochrana životní prostředí,
  • přijímání nezbytných opatření k zabránění zhoršování životního prostředí,
 10. žádné nejisté zaměstnání,
  • najímání pracovníků na základě dokumentovaných smluv v souladu se zákonem,
 11. etické obchodní chování,
  • netolerování korupce, vydírání, zpronevěry nebo úplatkářství.

 

Členové BSCI se zavázali, že budou požadovat plnění kodexu BSCI po svých dodavatelích. Patří sem např. značky, jako jsou: Adidas, Everlast, Friut of the Loom, PUMA, a řetězce, jako jsou:  C&A, COOP, Deichmann, Esprit, JYSK, Lidl, Tchibo, a mnoho dalších...

 

BSCI přístup:

 • dodržování kodexu,
  • podnik je povinen chránit práva zaměstnanců tak, jak je stanoveno zákonem a kodexem BSCI,
 • zapojení a ochrana pracovníků,
  • podnik informuje zaměstnance o jejich právech a povinnostech,
 • řízení dodavatelského řetězce a kaskádový efekt,
  • podnik používá principy BSCI k ovlivnění ostatních obchodních partnerů,
 • mechanismus stížnosti,
  • podnik poskytuje systém pro shromažďování stížností a návrhů od zaměstnanců.

 

Zdroj: amfori.org


Chtěli byste projekt Help-Man.cz podpořit? Klikněte a pomáhejte s námi.

Dýško 5 Kč Dýško 10 Kč Dýško 20 Kč Dýško 50 Kč Dýško 100 Kč Dýško 200 Kč Dýško 500 Kč Dýško 1000 Kč Dýško 2000 Kč Dýško 5000 Kč

 

Na uskutečnění tohoto projektu vynakládáme nemalé výdaje. Každý přispěvek nám tak velmi pomůže.