Stránky jsou prozatím v rekonstrukci. Vše z kategorie "DALŠÍ ZBOŽÍ" však můžete bez problému koupit a někomu tím pomoci.

BSCI

BSCI - Business Social Compliance InitiativeBSCI - Business Social Compliance Initiative

 

"Iniciativa obchodně-sociálního souladu či dodržování"


BSCI je iniciativa, jejímž cílem je zajistit, aby byly na trh dodávány pouze výrobky, při jejichž výrobě a distribuci byly respektovány základní pracovně právní a etické zásady. Jedná se o kodex chování, který má 11 zásad. Ty se pohybují od spravedlivé odměny po nulovou dětskou práci. Podniky si tak drží dobrou reputaci splněním očekávání svých zákazníků a dalších zúčastněných stran.

 

Kodex BSCI:

 1. právo na sdružování a na kolektivní vyjednávání,
  • respektování práva pracovníků zakládat odbory nebo jiné druhy sdružení zaměstnanců a zapojovat se do kolektivního vyjednávání,
 2. žádná diskriminace,
  • poskytování rovných příležitostí bez diskriminace pracovníků,
 3. žádná dětská práce,
  • nepřijímání pracovníků mladších než je zákonný minimální věk,
 4. zvláštní ochrana mladých pracovníků,
  • poskytování zvláštní ochrany všem pracovníkům, kteří ještě nejsou dospělí,
 5. spravedlivá odměna, minimální mzdy,
  • respekt práva pracovníků na spravedlivou odměnu,
 6. řádná pracovní doba,
  • dodržování národních zákonů týkajících se pracovní doby a nepřekračování jejích limitů,
 7. žádná nucená práce,
  • žádná forma nucené, nedovolené či nedobrovolné práce,
 8. bezpečnost a ochrana zdraví při práci,
  • zajištění zdravého a bezpečného pracovního prostředí, posouzení rizik a přijetí veškerých nezbytných opatření k jejich odstranění či snížení,
 9. ochrana životní prostředí,
  • přijímání nezbytných opatření k zabránění zhoršování životního prostředí,
 10. žádné nejisté zaměstnání,
  • najímání pracovníků na základě dokumentovaných smluv v souladu se zákonem,
 11. etické obchodní chování,
  • netolerování korupce, vydírání, zpronevěry nebo úplatkářství.

 

Členové BSCI se zavázali, že budou požadovat plnění kodexu BSCI po svých dodavatelích. Patří sem např. značky, jako jsou: Adidas, Everlast, Friut of the Loom, PUMA, a řetězce, jako jsou:  C&A, COOP, Deichmann, Esprit, JYSK, Lidl, Tchibo, a mnoho dalších...

 

BSCI přístup:

 • dodržování kodexu,
  • podnik je povinen chránit práva zaměstnanců tak, jak je stanoveno zákonem a kodexem BSCI,
 • zapojení a ochrana pracovníků,
  • podnik informuje zaměstnance o jejich právech a povinnostech,
 • řízení dodavatelského řetězce a kaskádový efekt,
  • podnik používá principy BSCI k ovlivnění ostatních obchodních partnerů,
 • mechanismus stížnosti,
  • podnik poskytuje systém pro shromažďování stížností a návrhů od zaměstnanců.

 

Zdroj: amfori.org

Chtěli byste projekt Help-Man.cz podpořit? Klikněte a pomáhejte s námi.


Na uskutečnění tohoto projektu vynakládáme nemalé výdaje. Každý přispěvek nám tak velmi pomůže.