CCC značka

CCC certifikační značka

 

Značka Povinného certifikátu v Číně (China Compulsory Certificate - zkráceně CCC) je povinnou bezpečnostní značkou pro mnoho výrobků dovážených, prodávaných nebo používaných na čínském trhu. Byla implementována 1. května 2002 a plně účinná 1. srpna 2003. Je výsledkem integrace dvou předchozích povinných kontrolních systémů v Číně (CCIB a CCEE).

 

Certifikát CCC a povolení k tisku, které umožňují výrobci označit produkt certifikovaný CCC značkou CCC, musí být každoročně obnovovány, aby byla zachována platnost certifikátu. Obnovení lze provést pouze prostřednictvím následné certifikace. Součástí následné certifikace je jednodenní výrobní audit.

 

Zdroj: en.wikipedia.org


Chtěli byste projekt Help-Man.cz podpořit? Klikněte a pomáhejte s námi.

Dýško 5 Kč Dýško 10 Kč Dýško 20 Kč Dýško 50 Kč Dýško 100 Kč Dýško 200 Kč Dýško 500 Kč Dýško 1000 Kč Dýško 2000 Kč Dýško 5000 Kč

 

Na uskutečnění tohoto projektu vynakládáme nemalé výdaje. Každý přispěvek nám tak velmi pomůže.