CE značka

CE certifikační značka

 

Označení „CE“ se objevují na mnoha výrobcích obchodovaných na rozšířeném jednotném trhu v Evropském hospodářském prostoru (EHP). Označuje, že výrobky prodávané v EHP byly posouzeny jako splňující vysoké požadavky na bezpečnost, ochranu zdraví a životní prostředí.

 

Označení CE tedy dokládá, že výrobek byl před uvedením na trh Evropského hospodářského prostoru posouzen a splňuje legislativní požadavky EU – tzn. že výrobce ověřil nebo nechal ověřit, že výrobek splňuje všechny příslušné základní požadavky z příslušné směrnice.

 

Připojením označení CE na výrobek výrobce prohlašuje, že výrobek splňuje všechny zákonné požadavky na označení CE a lze jej prodávat v celém EHP. To platí také pro výrobky vyrobené v jiných zemích, které se prodávají v EHP.

 

S výrobky s označením CE lze v EHP obchodovat bez omezení a spotřebitelé užívají stejné úrovně ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí v celém EHP. Označení CE rovněž podporuje spravedlivou hospodářskou soutěž tím, že všechny společnosti odpovídá za stejná pravidla.

 

Ne všechny výrobky musí mít označení CE. Je to povinné pouze pro většinu produktů, na něž se vztahuje příslušná směrnice. Jedná se např. o hračky, vybrané elektrické spotřebiče, vybrané stavební výrobky, zdravotnické prostředky, výtahy, stroje a měřící zařízení. Je však zakázáno připojovat označení CE k jiným výrobkům.

 

CE_mrizka

Vzor pro grafické sestrojení značky

 

Grafická podoba označení CE je dána normou a musí být umístěna na výrobku, obalu, uživatelském manuálu, či na záručním listu. Označení CE musí být umístěno viditelně, čitelně a nesmazatelně a je zakázáno používat jakékoliv značky, které s ním lze zaměnit.

 

Označení CE neznamená, že výrobek byl vyroben v EU a není značkou kvality. „CE“ je často označováno jako zkratka „Conformité Européenne“ (francouzský výraz pro anglické "European Conformity" či české "Evropská shoda") - tato definice se však v příslušných právních předpisech neobjevuje.

 

Zdroj: ec.europa.eu


Chtěli byste projekt Help-Man.cz podpořit? Klikněte a pomáhejte s námi.

Dýško 5 Kč Dýško 10 Kč Dýško 20 Kč Dýško 50 Kč Dýško 100 Kč Dýško 200 Kč Dýško 500 Kč Dýško 1000 Kč Dýško 2000 Kč Dýško 5000 Kč

 

Na uskutečnění tohoto projektu vynakládáme nemalé výdaje. Každý přispěvek nám tak velmi pomůže.