Symbol sklenice a vidličky

Symbol sklenice a vidličky - Food Safe Symbol

 

Symbol sklenice a vidličky (anglicky Food Safe Symbol) označuje zboží, které je určeno pro styk s potravinami. Značka je užívána v Evropské unii, Severní Americe a některých částech Asie.

 

V Evropské unii její užívání povinné a to v případech, které stanoví směrnice č. 1935/2004/ES. Směrnice se týká všech materiálů určených pro styk s potravinami, materiálů, které jsou ve styku s potravinami a jsou pro tento účel určeny a materiálů u nichž se dá důvodně očekávat, že přijdou do styku s potravinami, nebo že při jejich běžném nebo předvídatelném užití dojde k přenosu jejich složek do potravin. Podle této směrnice materiály a předměty určené pro styk s potravinami, které nejsou jasně určeny k tomu, aby obsahovaly potraviny, nebo se do nich potraviny balily, musí mít na etiketě slova „pro styk s potravinami“ nebo symbol skleničky a vidličky stanovený v příloze směrnice.

 

Zdroj: cs.wikipedia.org


Chtěli byste projekt Help-Man.cz podpořit? Klikněte a pomáhejte s námi.

Dýško 5 Kč Dýško 10 Kč Dýško 20 Kč Dýško 50 Kč Dýško 100 Kč Dýško 200 Kč Dýško 500 Kč Dýško 1000 Kč Dýško 2000 Kč Dýško 5000 Kč

 

Na uskutečnění tohoto projektu vynakládáme nemalé výdaje. Každý přispěvek nám tak velmi pomůže.