Stránky jsou prozatím v rekonstrukci. Vše z kategorie "DALŠÍ ZBOŽÍ" však můžete bez problému koupit a někomu tím pomoci.

Symbol sklenice a vidličky

Symbol sklenice a vidličky - Food Safe Symbol

 

Symbol sklenice a vidličky (anglicky Food Safe Symbol) označuje zboží, které je určeno pro styk s potravinami. Značka je užívána v Evropské unii, Severní Americe a některých částech Asie.

 

V Evropské unii její užívání povinné a to v případech, které stanoví směrnice č. 1935/2004/ES. Směrnice se týká všech materiálů určených pro styk s potravinami, materiálů, které jsou ve styku s potravinami a jsou pro tento účel určeny a materiálů u nichž se dá důvodně očekávat, že přijdou do styku s potravinami, nebo že při jejich běžném nebo předvídatelném užití dojde k přenosu jejich složek do potravin. Podle této směrnice materiály a předměty určené pro styk s potravinami, které nejsou jasně určeny k tomu, aby obsahovaly potraviny, nebo se do nich potraviny balily, musí mít na etiketě slova „pro styk s potravinami“ nebo symbol skleničky a vidličky stanovený v příloze směrnice.

 

Zdroj: cs.wikipedia.org

Chtěli byste projekt Help-Man.cz podpořit? Klikněte a pomáhejte s námi.


Na uskutečnění tohoto projektu vynakládáme nemalé výdaje. Každý přispěvek nám tak velmi pomůže.