RoHS

RoHS - Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipmentRoHS - Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipmentRoHS - Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipmentRoHS - Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipmentRoHS - Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment

 

RoHS je zkratka vycházející ze Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU ze dne 8. června 2011 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (EEZ). Zkratka vychází z anglického názvu této Směrnice (Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment).

 

Ačkoliv tedy směrnice platí pouze pro EU, nevztahuje se výhradě na výrobce sídlící v EU, nýbrž ji jsou podřízeni i dovozci EEZ vyráběných mimo EU. (Podobná opatření přijaly i některé další země mimo EU, například Švýcarsko, USA, Čína nebo Jižní Korea.

 

Cílem směrnice je omezit používání některých nebezpečných látek při výrobě EEZ pro široké odborné i laické používání, a tím přispět k ochraně lidského zdraví a životního prostředí.

 

Směrnice se vztahuje na:

 1. Velké spotřebiče pro domácnost
 2. Malé spotřebiče pro domácnost
 3. Zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení
 4. Spotřební elektroniku
 5. Osvětlovací zařízení
 6. Elektrické a elektronické nástroje
 7. Hračky, vybavení pro volný čas a sport
 8. Zdravotnické prostředky
 9. Monitorovací a kontrolní přístroje včetně průmyslových
 10. Automaty
 11. Jiná EEZ, která nespadají do žádné z výše uvedených kategorií.


Směrnice se zároveň nevztahuje na specifická EEZ:

 1. Zařízení nezbytná pro ochranu podstatných bezpečnostních zájmů členských států, včetně zbraní, střeliva a válečného materiálu určených výlučně k vojenským účelům
 2. Zařízení určená pro vyslání do vesmíru
 3. Zařízení, která byla specificky navržena a instalována jako část jiného typu zařízení, které pod tuto směrnici nespadá
 4. Velké stacionární průmyslové nástroje
 5. Velké pevné instalace
 6. Dopravní prostředky pro přepravu osob nebo zboží, kromě elektrických dvoustopých vozidel, pro která nebylo uděleno schválení typu
 7. Nesilniční pojízdné stroje určené výlučně k profesionálnímu použití
 8. Aktivní implantabilní zdravotnické prostředky
 9. Fotovoltaické panely k trvalému používání v místě pro veřejná, obchodní, průmyslová a obytná zařízení
 10. Zařízení specificky navržená výhradně pro účely výzkumu a vývoje, která jsou k dispozici pouze mezi podniky.
 11. Kabely a náhradní díly pro opravy, opětovné použití, modernizaci funkcí nebo zvýšení kapacity EEZ, která byla uvedena do provozu před platností této směrnice.


Protože se směrnice vztahuje až na konečná EEZ a nikoliv na jednotlivé komponenty a polotovary, zodpovídají za její plnění až výrobci EEZ – jsou povinni zařídit, aby jimi vyráběná a dodávaná EEZ neobsahovala nebezpečné látky v množství větším než povoleném.

 

Látky a jejich limitní koncentrace:

 • nanejvýš 0,01 % hmotnostních:
  • Kadmium (Cd)
 • nanejvýš 0,1 % hmotnostních:
  • Rtuť (Hg)
  • Olovo (Pb)
  • Šestimocný chróm (Cr+6)
  • Polybromované bifenyly (PBB)
  • Polybromované difenylethery (PBDE)

 

Výjimky z tohoto omezení jsou přesně definovány a termínovány, a platí pro některá zařízení a technologie, které užití těchto látek nutně vyžadují (třeba olovo při výrobě skla, oceli, slitin mědi a hliníku, v pájkách, akumulátorech a podobně).

 

Zdroj: cs.wikipedia.org


Chtěli byste projekt Help-Man.cz podpořit? Klikněte a pomáhejte s námi.

Dýško 5 Kč Dýško 10 Kč Dýško 20 Kč Dýško 50 Kč Dýško 100 Kč Dýško 200 Kč Dýško 500 Kč Dýško 1000 Kč Dýško 2000 Kč Dýško 5000 Kč

 

Na uskutečnění tohoto projektu vynakládáme nemalé výdaje. Každý přispěvek nám tak velmi pomůže.