The Million Tree Project

The Million Tree ProjectThe Million Tree Project

 

Cílem projektu Million Tree Project (MTP) od Shanghai Roots & Shoots, který byl zahájen v roce 2007, je zvýšit povědomí komunity o vzácném prostředí Země a soustředit se na kroky, které mohou jednotlivci podniknout, aby snížili svůj negativní dopad na přírodní svět. MTP je určen ke zlepšení ekologických i humanitárních podmínek výsadbou stromů. Projekt dává jednotlivcům a organizacím příležitost bojovat proti změně klimatu výsadbou stromů produkujících kyslík. Zahrnuje také skutečné budování kapacit, protože místní obyvatelstvo je důvěrně zapojeno do každého kroku výsadby, údržby a monitorování stromů a těží z něj.

 

V roce 2017 začala MTP pracovat ve Vnitřním Mongolsku a Ningxii.

 

Program vnitřního Mongolska:

Kombinované účinky změny klimatu a využívání půdy (jako je nadměrná pastvina a nadměrné hospodaření) degradovaly půdu a nyní dezertifikovaná (= změněna na poušť) oblast se rozšiřuje převratným tempem. Každé jaro zasáhnou písečné bouře vnitřní Mongolsko a jeho okolí, ničí místní domovy a nutí mnoho lidí uprchnout ze své rodné země. Tento projekt zalesní oblast za účelem revitalizace země a zablokování písečných bouří.

 

Program Ningxia:

Program Ningxia se nachází na jihozápadním okraji pouště Maowusu, kde přírodní ekosystém a druhy jako mongolský ammopiptanthus (keř) potřebují ochranu a obnovu. Roční srážky jsou přibližně 200 mm, zatímco odpařovací kapacita je 2 862,2 mm s vegetačním pokrytím méně než 10 %. Desertifikace je způsobena komplexním souborem environmentálních a antropogenních (vznikající činností člověka) faktorů, které fungují po dlouhou dobu a nyní ohrožují kritickou infrastrukturu a zemědělskou půdu v koridoru Žluté řeky. Snaha MTP by pomohla zabránit expanzi pouště Maowusu při současném zlepšení ekosystému a snížení ekonomického dopadu dezertifikace na koridor Žluté řeky.

 

Projekt podporují nebo v minulosti podpořily např. společnosti:

Disney, Henkel, Maserati, Ferrari, Lamborghini, Yves Rocher, Shimano, Swarzkopf, Michelin, Gucci, FedEx a další.

 

Zdroj: srschina.org


Chtěli byste projekt Help-Man.cz podpořit? Klikněte a pomáhejte s námi.

Dýško 5 Kč Dýško 10 Kč Dýško 20 Kč Dýško 50 Kč Dýško 100 Kč Dýško 200 Kč Dýško 500 Kč Dýško 1000 Kč Dýško 2000 Kč Dýško 5000 Kč

 

Na uskutečnění tohoto projektu vynakládáme nemalé výdaje. Každý přispěvek nám tak velmi pomůže.