Stránky jsou prozatím v rekonstrukci. Vše z kategorie "DALŠÍ ZBOŽÍ" však můžete bez problému koupit a někomu tím pomoci.

The Million Tree Project

The Million Tree ProjectThe Million Tree Project

 

Cílem projektu Million Tree Project (MTP) od Shanghai Roots & Shoots, který byl zahájen v roce 2007, je zvýšit povědomí komunity o vzácném prostředí Země a soustředit se na kroky, které mohou jednotlivci podniknout, aby snížili svůj negativní dopad na přírodní svět. MTP je určen ke zlepšení ekologických i humanitárních podmínek výsadbou stromů. Projekt dává jednotlivcům a organizacím příležitost bojovat proti změně klimatu výsadbou stromů produkujících kyslík. Zahrnuje také skutečné budování kapacit, protože místní obyvatelstvo je důvěrně zapojeno do každého kroku výsadby, údržby a monitorování stromů a těží z něj.

 

V roce 2017 začala MTP pracovat ve Vnitřním Mongolsku a Ningxii.

 

Program vnitřního Mongolska:

Kombinované účinky změny klimatu a využívání půdy (jako je nadměrná pastvina a nadměrné hospodaření) degradovaly půdu a nyní dezertifikovaná (= změněna na poušť) oblast se rozšiřuje převratným tempem. Každé jaro zasáhnou písečné bouře vnitřní Mongolsko a jeho okolí, ničí místní domovy a nutí mnoho lidí uprchnout ze své rodné země. Tento projekt zalesní oblast za účelem revitalizace země a zablokování písečných bouří.

 

Program Ningxia:

Program Ningxia se nachází na jihozápadním okraji pouště Maowusu, kde přírodní ekosystém a druhy jako mongolský ammopiptanthus (keř) potřebují ochranu a obnovu. Roční srážky jsou přibližně 200 mm, zatímco odpařovací kapacita je 2 862,2 mm s vegetačním pokrytím méně než 10 %. Desertifikace je způsobena komplexním souborem environmentálních a antropogenních (vznikající činností člověka) faktorů, které fungují po dlouhou dobu a nyní ohrožují kritickou infrastrukturu a zemědělskou půdu v koridoru Žluté řeky. Snaha MTP by pomohla zabránit expanzi pouště Maowusu při současném zlepšení ekosystému a snížení ekonomického dopadu dezertifikace na koridor Žluté řeky.

 

Projekt podporují nebo v minulosti podpořily např. společnosti:

Disney, Henkel, Maserati, Ferrari, Lamborghini, Yves Rocher, Shimano, Swarzkopf, Michelin, Gucci, FedEx a další.

 

Zdroj: srschina.org

Chtěli byste projekt Help-Man.cz podpořit? Klikněte a pomáhejte s námi.


Na uskutečnění tohoto projektu vynakládáme nemalé výdaje. Každý přispěvek nám tak velmi pomůže.