Tidyman / Panáčk s košem

Tidyman - Panáček s košem

 

Tidyman je ikona, která se nachází na obalu produktů a která lidi povzbuzuje k likvidaci obalu po použití. Nabádá, abychom neodhazovali odpadky. Netýká se nijak recyklace, ale je to připomínka, abychom byli dobří lidé a likvidovali obaly nejvhodnějším způsobem.

 

Panáček s košem tedy znamená, že použitý obal máme hodit do příslušné nádoby na odpad. Přeškrtnutý panáček znamená, že obal do popelnice nepatří, jelikož obsahuje nějaké nebezpečné látky. Takové odpady se odnáší do sběrného dvora nebezpečných odpadů.

 

Logo poprvé debutovalo ve Velké Británii začátkem 70. let v rámci brandingu kampaně Keep Britain Tidy. Brzy po jeho vzniku se jeho používání rozšířilo a dodnes je stále jedním z globálně uznávaných symbolů. Originální umělecké dílo Tidymana bylo vyvinuto z americké kampaně „Pitch In“. Umělecké dílo zadal Robert Worley ze skupiny Keep Britain Tidy Group, když sídlil v Londýně v 70. letech

 

Zdroj: History of the Tidyman


Chtěli byste projekt Help-Man.cz podpořit? Klikněte a pomáhejte s námi.

Dýško 5 Kč Dýško 10 Kč Dýško 20 Kč Dýško 50 Kč Dýško 100 Kč Dýško 200 Kč Dýško 500 Kč Dýško 1000 Kč Dýško 2000 Kč Dýško 5000 Kč

 

Na uskutečnění tohoto projektu vynakládáme nemalé výdaje. Každý přispěvek nám tak velmi pomůže.