Zelený bod

Zelený bod - Der Grüne PunktZelený bod - Der Grüne PunktZelený bod - Der Grüne Punkt

 

Zelený bod (v originále Der Grüne Punkt) je ochranná známka umisťovaná na obaly výrobků. Označení obalu výrobku známkou Zelený bod znamená, že za označený obal byl uhrazen finanční příspěvek organizaci zajišťující sběr, třídění a recyklaci obalového odpadu. Označení Zelený bod neznamená, že obal je recyklovatelný. Známka Zelený bod je v souladu se směrnicí Evropské unie ES 94/62 užívána v členských státech Evropské unie.

 

Označení Zelený bod vzniklo v roce 1990 Německu a vlastníkem ochranné známky je dodnes společnost Der Grüne Punkt Duales System Deutschland GmbH z Kolína nad Rýnem. Značku vytvořil grafik Lars Oehlschlaeger, který se inspiroval symbolem jin a jang. Vznik značky Zelený bod je spojen s německým zákonem o odpadech, který požaduje, aby se výrobce postaral o recyklaci nebo likvidaci jím použitého obalového materiálu.

 

yin-yang

Inspirace pro Zelený bod:
Tchaj-ťi tchu (taijitu), tradiční symbol reprezentující síly Jin a Jang.
Tečky opačné barvy symbolizují, že v každé ze sil se nachází i opačná síla a také že charakter dané síly záleží na pozorovateli.

 

V roce 2005 byla založena bruselská společnost Packaging Recovery Organization Europe (zkráceně PRO EUROPE, s.p.r.l.), která zastřešuje z pověření majitele ochranné známky společnosti, které po celém světě využívají ochrannou známku Zelený bod. V každém státě je určena jedna společnost, která je jediná oprávněna vybírat poplatky za recyklaci a za to svým smluvním partnerům umožnit užití označení zelený bod na obalech jejich výrobků.

 

Užití značky Zelený bod na obalu výrobku je možné jen na základě smlouvy se společností, která je pro danou zemi pověřena udělovat oprávnění k jejímu užívání. V České republice je to společnost EKO-KOM, a.s., Praha na Slovensku společnost ENVI-PAK, a.s., Bratislava.

 

Zelený bod je možno užít s nebo bez textového označení „zelený bod“. Není nutné, aby byl zelený bod vytištěn v zelené barvě, ale může být i černobílý, případně v jiné barvě.

 

Ochranná známka Zelený bod nesmí být užívána v žádném jiném smyslu a nesmí být doprovázena žádným dalším textem, který by ji dával do souvislosti s vlastnostmi obalu, především ve vztahu k ochraně životního prostředí. Zapojení do systému Zelený bod je v České republice dobrovolné a ani zapojené subjekty nejsou povinny symbol Zeleného bodu na své obaly tisknout. Povinnosti výrobce ve vztahu k likvidaci obalů stanovené českým zákonem o obalech lze plnit i jiným způsobem, než zapojením se do systému Zelený bod.

 

Zdroj: cs.wikipedia.org


Chtěli byste projekt Help-Man.cz podpořit? Klikněte a pomáhejte s námi.

Dýško 5 Kč Dýško 10 Kč Dýško 20 Kč Dýško 50 Kč Dýško 100 Kč Dýško 200 Kč Dýško 500 Kč Dýško 1000 Kč Dýško 2000 Kč Dýško 5000 Kč

 

Na uskutečnění tohoto projektu vynakládáme nemalé výdaje. Každý přispěvek nám tak velmi pomůže.