Stránky jsou prozatím v rekonstrukci. Vše z kategorie "DALŠÍ ZBOŽÍ" však můžete bez problému koupit a někomu tím pomoci.

DRUHÝ ŽIVOT

DRUHÝ ŽIVOT Logo Denního stacionáře Druhý život

Denní stacionář Druhý život je určen pro klienty s kombinovaným postižením po poranění mozku, po cévních mozkových příhodách, s roztroušenou sklerózou, stavech po nádorových onemocněních mozku, případně s lehkou formou DMO. Pro lidi sice s handicapem, ale s chutí být více soběstační a chutí učit se nové věci v chráněném bezbariérovém prostředí.
 
K rozhodnutí zřídit tento speciální Denní stacionář vedla absence podobného zařízení ve Středočeském kraji.

Cílem služby Denního stacionáře je dát lidem s kombinovaným postižením možnost denního pobytu s aktivizačními službami odpovídajícími jejich specifickým potřebám a omezit jejich izolaci od společenského prostředí. Umožnit aktivní kontakt a sdílení se skupinou lidí s podobnými problémy a potřebami. Pro jejich pečující rodinné příslušníky je tato služba velkým přínosem v odlehčení od péče o své blízké během dne.

 

Prostory Denního stacionáře jsou bezbariérové a poskytují klientům aktivní využití denního času ve společnosti podobně postižených lidí. Nabízeny jsou aktivizační služby zaměřené ke zvýšení soběstačnosti jednotlivce. Druhý život dává lidem majícím chuť a motivaci ke zlepšování kvality svého života po získaném handicapu možnost rozvíjet své schopnosti a co nejvíce se pomocí neurorehabilitace přiblížit k samostatnému životu.

 

Denní stacionář je určen pro lidi ve stabilizovaném zdravotním stavu nevyžadujícím stálou lékařskou péči, alespoň částečně soběstačné a pro věkovou kategorii mladých dospělých 19 - 26 let a dospělých 26 - 64 let.

 

V Denním stacionáři získávají klienti pomoc personálu při hygieně, poskytování terapeutických činností v oblasti ergoterapie s možností využití speciálních aktivizačních metod pro rozvoj kognitivních funkcí – muzikoterapie, arteterapie, pohybové terapie, canisterapie, speciální neuroprogramy na PC a další. Dle zájmu lze poskytnout vzdělávací aktivity – práce na PC, angličtina, procvičování všeobecných znalostí, trénování paměti, apod.

Chtěli byste projekt Help-Man.cz podpořit? Klikněte a pomáhejte s námi.


Na uskutečnění tohoto projektu vynakládáme nemalé výdaje. Každý přispěvek nám tak velmi pomůže.