Denní stacionář DRUHÝ ŽIVOT v Kladně

DRUHÝ ŽIVOT Logo Denního stacionáře Druhý život

Denní stacionář Druhý život je určen pro klienty s kombinovaným postižením po poranění mozku, po cévních mozkových příhodách, s roztroušenou sklerózou, stavech po nádorových onemocněních mozku, případně s lehkou formou DMO. Pro lidi sice s handicapem, ale s chutí být více soběstační a chutí učit se nové věci v chráněném bezbariérovém prostředí.
 
K rozhodnutí zřídit tento speciální Denní stacionář vedla absence podobného zařízení ve Středočeském kraji.

Cílem služby Denního stacionáře je dát lidem s kombinovaným postižením možnost denního pobytu s aktivizačními službami odpovídajícími jejich specifickým potřebám a omezit jejich izolaci od společenského prostředí. Umožnit aktivní kontakt a sdílení se skupinou lidí s podobnými problémy a potřebami. Pro jejich pečující rodinné příslušníky je tato služba velkým přínosem v odlehčení od péče o své blízké během dne.

 

Prostory Denního stacionáře jsou bezbariérové a poskytují klientům aktivní využití denního času ve společnosti podobně postižených lidí. Nabízeny jsou aktivizační služby zaměřené ke zvýšení soběstačnosti jednotlivce. Druhý život dává lidem majícím chuť a motivaci ke zlepšování kvality svého života po získaném handicapu možnost rozvíjet své schopnosti a co nejvíce se pomocí neurorehabilitace přiblížit k samostatnému životu.

 

Denní stacionář je určen pro lidi ve stabilizovaném zdravotním stavu nevyžadujícím stálou lékařskou péči, alespoň částečně soběstačné a pro věkovou kategorii mladých dospělých 19 - 26 let a dospělých 26 - 64 let.

 

V Denním stacionáři získávají klienti pomoc personálu při hygieně, poskytování terapeutických činností v oblasti ergoterapie s možností využití speciálních aktivizačních metod pro rozvoj kognitivních funkcí – muzikoterapie, arteterapie, pohybové terapie, canisterapie, speciální neuroprogramy na PC a další. Dle zájmu lze poskytnout vzdělávací aktivity – práce na PC, angličtina, procvičování všeobecných znalostí, trénování paměti, apod.

Nejprodávanější

8 položek celkem

Chtěli byste projekt Help-Man.cz podpořit? Klikněte a pomáhejte s námi.

Dýško 5 Kč Dýško 10 Kč Dýško 20 Kč Dýško 50 Kč Dýško 100 Kč Dýško 200 Kč Dýško 500 Kč Dýško 1000 Kč Dýško 2000 Kč Dýško 5000 Kč

 

Na uskutečnění tohoto projektu vynakládáme nemalé výdaje. Každý přispěvek nám tak velmi pomůže.